www.strechy-jablunkov.cz


Druhy střech

13.02.2010 20:25

Podle sklonu a tvaru střechy definuje tyto typy: plochá střecha (sklon krytiny v rozměrech 0° - 10°) ,šikmá střecha (10° - 45° ), strmá střecha (více než 45° ), zalomená střecha (plocha mezi hřebenem a okapem je vytvořena více rovinnými plochami různých sklonů), zakřivená střecha (vytvořená zakřivenými plochami), pochůzná střecha (plochá střecha určená k trvalému využívání provozem-např.účely rekreační, tělovýchovné, parkovací, přistávací apod.) , jednoplášťová (většina střech na obytných budovách), víceplášťová (většinou dvouplášťové; používají se na větších veřejných či účelových stavbách; svrchní vrstva zpravidla plní funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva je tepelně izolační)

—————

Zpět